You, the petitioner
Partners

Hanteer de doelgroepbepaling van de Quotumwet ook voor de Participatiewet

162 signatures

Binnen het Sociaal Akkoord is gekozen voor een specifieke doelgroep voor de Wet Banenafspraak en Quotumwet.

Tot de doelgroep behoren nu alleen mensen die niet in staat zijn het Wettelijk Minimumloon te verdienen. Nederland is hiermee de enige in Europa dat niet kiest voor de VN-definitie van een arbeidsbeperking.

Petition

We

Alle mensen met een arbeidsbeperking.

 

establish that:

  • dat de doelgroepdefinitie van het Sociaal Akkoord voor problemen en onduidelijkheden zorgt.

  • Tot deze populatie behoren mensen die niet zelfstandig het Wettelijk Minimumloon kunnen verdienen.

  • Ondanks dat het belangrijk is om mensen die extra kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt te helpen zien we in de praktijk dat slechts een klein deel van de mensen met een arbeidsbeperking hierbij gebaat is.

 

and request

  • Ervoor te zorgen dat de doelgroepdefinitie van de Quotumwet ook gehanteerd wordt voor de Participatiewet. Laat verdiencapaciteit los als criterium, biedt kansen voor ├ílle mensen met handicap.

  • Ervoor te pleiten dat de voorgenomen boete die de staatssecretaris aan de overheid wil opleggen, op positieve manier wordt aangewend

  • Te ijveren voor inzet van een ervaringsdeskundige aanjager vanuit de overheid en de inzet van ervaringsdeskundige expertise.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2017-10-02 
Lead petitioner:
Sven Romkes 
Website:

History

Signatures